ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

ບໍລິສັດ ບຸນຍ່ຽມແລະສະຫາຍ ຈຳກັດ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1958 ທຳອິດສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນພະລາມ 4 ຈາກນັ້ນຍົກຍ້າຍມາຢູ່ຖະໜົນເອກະໄມໃນປີ 1977 ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສີນະຄະລິນແຕ່ປີ 1987 ທ່ານບຸນຍ່ຽມ ມີສຸກ ຮ່ວມສ້າງຕັ້ງອົງກອນກັບເພື່ອນ ເຊິ່ງແມ່ນຄະນາຈານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊ່ຽວຊານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະວິສະວະກຳອຸດສາຫະການໃນປະເທດໄທ, ປະຈຸບັນບໍລິສັດແມ່ນຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ


ອົງປະກອບຂອງອົງກອນໃນປະຈຸບັນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິສະວະກຳ ແກ່ລູກຄ້າສາມາດແຍກເປັນສ່ວນຕ່າງ ໆ ດັ່ງນີ້;
1. ຝ່າຍວິສະວະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
2. ຝ່າຍຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງເຄື່ອງຈັກ
3. ຝ່າຍບໍລິການ ແລະ ຊ່ອມບຳລຸງເຄື່ອງຈັກ
4. ຝ່າຍເຄມີ ທີ່ໃຊ້ກັບລະບົບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
5. ຝ່າຍສາງສິນຄ້າ ແລະ ອະໄຫຼ່ເຄື່ອງຈັກ
6. ຝ່າຍບັນຊີ ແລະ ສາລະສົນເທດການສື່ສານ

ທຸກພະແນກສາມາດໃຫ້ບໍລິການກັບລູກຄ້າດ້ວຍ “ໃຈບໍລິການ” ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ດີທີສຸດສຳລັບລູກຄ້າທຸກລາຍໃນຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດ ໄດ້ແກ່; ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ການສຶກສາ, ເພສັດຊະກອນ, ການຕ່ຳທໍການຖັກໄໝພົມ, ການຍ້ອມສີ, ເຄື່ອງນຸ່ງຖື, ຢາງລົດຍົນ, ຢາງພາລາ, ກາວຢາງ, ເຍື່ອແລະກະດາດ, ກ່ອງ, ງານພລາສຕິກ, ປິໂຕຣເຄມີ, ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນ, ສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບລູກຄ້າກວ່າ 500 ລາຍ, ປະຈຸບັນ ສຳນັກງານຂອງເຮົາຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນສິນະຄະລິນ ເຮົາມີພະນັກງານກວ່າ 80 ຄົນ ອອກແຮງງານຊ່ວຍກັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຈັດຫາແລະ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີສຸດເທົ່າທີ່ເຮົາຈະເຮັດໄດ້ ເຮົາພູມໃຈໃນການບໍລິການລູກຄ້າມາດົນນານກວ່າ 40 ປີ ແລະເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ