ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

ក្បាលបញ្ជាញភ្លើង

គឺជាផ្នែកមួយនៃក្បាល់បាញ់ភ្លើង ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកឈានមុខគេតាំងតែ ឆ្នាំ 1915 បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មជាប្រភេទច្បាប់ដើមរបស់ MAXON ធ្វើឱ្យក្បាល់បាញ់ភ្លើងគ្រប់ម៉ូតមានប្រសិទ្ធិភាពល្អបំផុតក្នុងការធ្វើកំដ្តៅ ប្រើរប្រាស់ធុន សន្សំសំចៃនិងជាមិត្តជាមួយនឹងបរិដ្ឋាន ក្បាល់បាញ់ភ្លើងរបស់ MAXON មានច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ ម៉ាស៊ីនភ្លើងកំដៅនៃឧស្សាហកម្មការជាច្រើនផ្សេងៗទាំងក្បាលបាញ់ភ្លើងប្រើរហ្គាស ក្បាលបាញ់ភ្លើងប្រើរប្រេង ក្បាលបាញ់ភ្លើងប្រភេទLow Nox លើសពីនេះទៀត MAXON ជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រភេទការដុតដែលជាឧបករណ៍មានគុណភាពខ្ពស់ Shut Off Valve, Flow/Ratio Control Valve, Blower, ទូរគ្រប់គ្រង រួមទាំងសំណុំបំពង់ និង កុងតាក់ប្រេង