ទូរស័ព្ទ
Free Support : +6623221678

Horizontal Coal-fired Steam Boiler ឡចំហាយប្រេងរឹង

ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹកនេះគឺជាឧបករណ៍ដុតតែមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធចំហេះ ដែលវានឹងដុតនៅលើសន្ទះចង្ក្រាន ត្រយោទឹក រហូតទៅដល់ ឡភ្លើងចំហាយ គ្រឿងចំហាយទឹកនេះបានទទួលការចេញបែបរាចនា អោយមានកន្លែងផ្ទាំងក្តៅស្នើរពេញ រចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ និងមានប្រពន័្ធវិលនាំទឹកដែលល្អ មានកន្លែងដែលទទួលទឺកចំនួនច្រើននិង នៅមានកន្លែងសំរាប់ប្រើរបា្រស់ជួយបន្ថយការប្រែប្រួលកម្រិតទឹក ហើយនិងចំហាយទឹកអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពួស់ ឡមានការរចនាបែបល័ក្ខណះពិសេសតែមួយគត់និង ការហូរឆ្លងកាត់របស់ហ្គាស រហូតដល់កន្លែងបញ្ជេញកំដៅ ជួយបន្ថយការខូចខាតកំដ្តៅក្នុងកំរិតទាបបំផុត ដូច្នេះ  ម៉ាស៊ីនភ្លើងចំហាយទឹកប្រភេទនេះអាចប្រែប្រួលបានល្អជាមួយនិងធ្យូងថ្ម  ភាពធន់ទ្រាំកំដៅខ្ពស់ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតំឡើងនិងសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតកម្មចំហាយទឹក