ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Horizontal Coal-fired Steam Boiler ໝໍ້ອາຍນ້ຳເຊື້ອໄຟກ້ອນ

ຈັກກຳເນີດອາຍນ້ຳຊະນິດນີ້ ແມ່ນແບບເຕົາດຽວໃນລະບົບການເຜົາໄໝ້ ເຊິ່ງຈະເຜົາໄໝ້ເທິງຕະກັບເຜົາ ທໍ່ນ້ຳໄປຈົນເຖິງໝໍ້ອາຍນ້ຳ ຈັກກຳເນີດອາຍນ້ຳນີ້ ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໃຫ້ມີພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນສົມມາດ ໂຄງສ້າງແຂງແກ່ງ ແລະມີລະບົບໝຸນວົນນ້ຳທີ່ດີ ຮອງຮັບພື້ນທີ່ນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍ ແລະຍັງມີພື້ນທີ່ການຊົມໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍລົດຄວາມຜັນຜວນຂອງລະດັບນ້ຳ ແລະອາຍນ້ຳໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ການອອກແບບທີ່ແມ່ນເອກະລັກຂອງເຕົາເຜົາ ແລະ ການໄຫຼຜ່ານຂອງກ໊າດໄປຍັງພື້ນທີ່ຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນ ຊ່ວຍຫຼຸດການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ເຄື່ອງກຳເນີດອາຍນ້ຳຊະນິດນີ້ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ດີກັບຖ່ານຫີນ ທົນຄວາມຮ້ອນສູງ ສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ຜະລິດອາຍນ້ຳໃນລະບົບການຜະລິດ