Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Fultons Nganh nồi hơi đốt than

    Lò hơi này là một lò duy nhất trong dòng, lưới đi du lịch, ống nước, nồi hơi bán đóng gói. Các nồi hơi được thiết kế với bề mặt đối xứng, Hệ thống sưởi, cấu trúc vững chắc và âm thanh nước lưu hành hệ thống. Hàm lượng nước lớn và không gian hơi nước, đảm bảo dao động mực nước thấp và hơi nước chất lượng cao. Thiết kế độc đáo của phương pháp đốt lò và khí thải qua khu vực truyền nhiệt đảm bảo mất nhiệt trao đổi mức tối thiểu. Do đó, lò hơi này có khả năng thích ứng than tốt và hiệu quả cao. Nó thuận tiện để cài đặt và phù hợp cho các ứng dụng để sản xuất hơi cho quá trình sản xuất.

  • Category :