ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

HONEYWELL

ເຮົາແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຄວບຄຸມການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟແບບຄົບວົງຈອນ ຈາກຜູ້ຜະລິດຂັ້ນນຳຢ່າງ Honeywell , Maxon, Eclipse ແລະ Kromschroder ໃນປະເທດໄທ