ໂທລະສັບ
Free Support : +663221678

Water treatment ເຄມີ

    TANDEX ເຄມີປັບສະພາບນ້ຳໃນ BOILER ແລະ COOLING TOWER ສຳລັບປ້ອງກັນບັນຫາຕະກັນ ແລະ ການກັດກ່ອນ
    ບໍລິການຫຼັງການຂາຍໂດຍການຕິດຕາມແລະກວດກາສະພາບນ້ຳ ພ້ອມຄຳແນະນຳ ແລະ ລາຍງານຜົນທັນທີ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊິ່ງມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ

  • Category :