ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Water treatment ເຄມີ

TANDEX ເຄມີປັບສະພາບນ້ຳໃນ BOILER ແລະ COOLING TOWER ສຳລັບປ້ອງກັນບັນຫາຕະກັນ ແລະ ການກັດກ່ອນ
ບໍລິການຫຼັງການຂາຍໂດຍການຕິດຕາມແລະກວດກາສະພາບນ້ຳ ພ້ອມຄຳແນະນຳ ແລະ ລາຍງານຜົນທັນທີ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊິ່ງມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການ