Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Cleaver Brooks Nồi hơi ống nước

Hơi nước bão hòa

10.000 đến 225,000 lb/hr

Khí đốt tự nhiên, propan Digester, # 2 Dầu nhẹ, # 6 Dầu nặng

100-550 psig ngày hơi

Có sẵn dưới 9 ppm Nox