Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Cleaver-Brooks Nhiệt ống nồi hơi

  Hơi nước

  10.000 đến 500.000 lb/hr

  Nhiệt độ đến 900° F

  Hơi nước áp lực lên đến 2.300 psig

  Tỷ lệ lưu lượng khí tối đa 1.000.000 lb/hr

  Hơi nước

  10.000 đến 500.000 lb/hr

  Nhiệt độ đến 900° F

  Hơi nước áp lực lên đến 2.300 psig

  Tỷ lệ lưu lượng khí tối đa 1.000.000 lb/hr

  Hơi nước

  10.000 đến 500.000 lb/hr

  Nhiệt độ đến 900° F

  Hơi nước áp lực lên đến 2.300 psig

  Tỷ lệ lưu lượng khí tối đa 1.000.000 lb/hr

  Hơi nước

  10.000 đến 500.000 lb/hr

  Nhiệt độ đến 900° F

  Hơi nước áp lực lên đến 2.300 psig

  Tỷ lệ lưu lượng khí tối đa 1.000.000 lb/hr

 • Category :