ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Boiler ລະບົບ ທໍ່ນ້ຳ

  ອາຍນ້ຳ 10,000 ເຖິງ 500,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
  ອຸນຫະພູມເຖິງ 900 ອົງສາຟາເຣນໄຮ
  ຄວາມດັນອາຍນ້ຳສູງເຖິງ 2,300 psig
  ອັດຕາການໄຫຼຂອງກ໊າດ ສູງເຖິງ 1,000,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

  ອາຍນ້ຳ 10,000 ເຖິງ 500,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
  ອຸນຫະພູມເຖິງ 900 ອົງສາຟາເຣນໄຮ
  ຄວາມດັນອາຍນ້ຳສູງເຖິງ 2,300 psig
  ອັດຕາການໄຫຼຂອງກ໊າດ ສູງເຖິງ 1,000,000 ປອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ