Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Nồi Hơi Dòng Thẳng Nhiều Ống Loại Lớn

Hiệu quả cấp cao nhất, hiệu suất và tuổi thọ cao
Hiệu suất lò hơi 98% (Khí đốt)
Cung cấp ổn định áp suất hơi nước thông qua kiểm soát PI
Độ khô của hơi nước 99,5% trở lên
Thiết kế cuộc sống 15 nă