Địa chỉ
Free Support : +663221678

Nồi Hơi Dòng Thẳng Nhiều Ống Loại Lớn

  Hiệu quả cấp cao nhất, hiệu suất và tuổi thọ cao
  Hiệu suất lò hơi 98% (Khí đốt)
  Cung cấp ổn định áp suất hơi nước thông qua kiểm soát PI
  Độ khô của hơi nước 99,5% trở lên
  Thiết kế cuộc sống 15 nă

  Hiệu quả cấp cao nhất, hiệu suất và tuổi thọ cao
  Hiệu suất lò hơi 98% (Khí đốt)
  Cung cấp ổn định áp suất hơi nước thông qua kiểm soát PI
  Độ khô của hơi nước 99,5% trở lên
  Thiết kế cuộc sống 15 nă

 • Category :