ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Kawasaki IF ໝໍ້ອາຍນ້ຳແບບໄຫຼຜ່ານທາງດຽວ (Once Through Boiler)

    ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ສະມັດຖະນະ ແລະ ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານ

    ປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ອາຍນ້ຳ 98% (ກ໊າດເຊື້ອໄຟ)

    ລະດັບຄວາມດັນອາຍນ້ຳຄົງທີ່ ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມຄ່າ PI

    ຄວາມແຫ້ງຂອງອາຍນ້ຳ 99.5% ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ

    ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານເຖິງ 15 ປີ