ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Kawasaki IF ໝໍ້ອາຍນ້ຳແບບໄຫຼຜ່ານທາງດຽວ (Once Through Boiler)

ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ສະມັດຖະນະ ແລະ ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານ

ປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ອາຍນ້ຳ 98% (ກ໊າດເຊື້ອໄຟ)

ລະດັບຄວາມດັນອາຍນ້ຳຄົງທີ່ ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມຄ່າ PI

ຄວາມແຫ້ງຂອງອາຍນ້ຳ 99.5% ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ

ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານເຖິງ 15 ປີ