ໂທລະສັບ
Free Support : +663221678

Kawasaki IF ໝໍ້ອາຍນ້ຳແບບໄຫຼຜ່ານທາງດຽວ (Once Through Boiler)

  ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ສະມັດຖະນະ ແລະ ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານ

  ປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ອາຍນ້ຳ 98% (ກ໊າດເຊື້ອໄຟ)

  ລະດັບຄວາມດັນອາຍນ້ຳຄົງທີ່ ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມຄ່າ PI

  ຄວາມແຫ້ງຂອງອາຍນ້ຳ 99.5% ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ

  ອາຍຸການຊົມໃຊ້ດົນນານເຖິງ 15 ປີ

 • Category :