Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Honeywell KROMSCHRODER Van và van bướm

  Khí solenoid và có động cơ Van tự động tắt của ống, một hoặc hai giai đoạn

  • Áp lực điều chỉnh với các van solenoid là một tùy chọn tiết kiệm không gian, kết hợp hai chức năng

  • Van bướm với thiết bị truyền động điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên đầu cháy khí đốt

  • Kiểm soát chặt chẽ để theo dõi chặt chẽ nội bộ của van an toàn

  Khí solenoid và có động cơ Van tự động tắt của ống, một hoặc hai giai đoạn

  • Áp lực điều chỉnh với các van solenoid là một tùy chọn tiết kiệm không gian, kết hợp hai chức năng

  • Van bướm với thiết bị truyền động điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên đầu cháy khí đốt

  • Kiểm soát chặt chẽ để theo dõi chặt chẽ nội bộ của van an toàn

 • Category :