ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Valve ວາວ

    ແກ໊ດໂຊລິນອຍ ແລະ ວາວເຄື່ອງຍົນສຳລັບເປີດ - ປິດ ທໍ່ອັດຕະໂນມັດ ແບບໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ຂັ້ນຕອນ
    •ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນ ທີ່ມີວາວຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ ແລະ ລວມສອງຟັງຊັ່ນເຂົ້າພ້ອມກັນ
    •ວາວແມງກະເບື້ອ ພ້ອມຕົວປັບອັດຕາການໄຫຼຂອງແກ໊ດ
    •ຕົວຄວບຄຸມການປັບ ເພື່ອກວດກາຄວາມໜາແນ່ນ ພາຍໃນຂອງວາວນິລະໄພ

  • Category :