Địa chỉ
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER đơn vị giám sát và kiểm soát ngọn lửa đèn

Ghi đơn vị điều khiển và tự động ghi đơn vị kiểm soát, kèm theo hoặc 19" rack gắn trên, để kiểm soát và giám sát khí đốt trong hoạt động liên tục hoặc liên tục, với ion hóa hoặc UV và kiểm soát, hướng dẫn sử dụng/tự động chế độ hiển thị các hoạt động và lỗi trạng thái, một phần điều chỉnh để các chế độ hoạt động thông qua giao diện quang, sử dụng phần mềm riêng