ໂທລະສັບ
Free Support : +6623221678

Honeywell KROM SCHRODER ຕົວຄວບຄຸມຫົວພົ່ນໄຟມາດຕະຖານ

    ຕົວຄວບຄຸມເຕົາເຜາ ແລະ ຄວບຄຸມຫົວພົ່ນໄຟອັດຕະໂນມັດ ຂະໜາດ 19 ນິ້ວ ໃຊ້ສຳລັບການຄວບຄຸມ ແລະ  ກວດສອບເຕົາເຜົາແກ໊ດ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີການຄວບຄຸມພະລັງງານໄອອໍໄນເຊຊັ່ນ (ionisation) ຫຼື ຄວບຄຸມ UV ສະແດງໂໝດ ທຳມະດາ/ອັດຕະໂນມັດ ສະຖານະຄຳເຮັດວຽກ, ຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຍັງສາມາດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບໂໝດເຮັດວຽກອື່ນ ໆ ຜ່ານການຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ເທິງໜ້າຈໍ (optical interface) ຫຼືຊອບແວແຍກຕ່າງຫາກ

    ຕົວຄວບຄຸມເຕົາເຜາ ແລະ ຄວບຄຸມຫົວພົ່ນໄຟອັດຕະໂນມັດ ຂະໜາດ 19 ນິ້ວ ໃຊ້ສຳລັບການຄວບຄຸມ ແລະ  ກວດສອບເຕົາເຜົາແກ໊ດ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີການຄວບຄຸມພະລັງງານໄອອໍໄນເຊຊັ່ນ (ionisation) ຫຼື ຄວບຄຸມ UV ສະແດງໂໝດ ທຳມະດາ/ອັດຕະໂນມັດ ສະຖານະຄຳເຮັດວຽກ, ຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຍັງສາມາດປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບໂໝດເຮັດວຽກອື່ນ ໆ ຜ່ານການຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ເທິງໜ້າຈໍ (optical interface) ຫຼືຊອບແວແຍກຕ່າງຫາກ

  • Category :